Digital Platform

E-Digital Platform สำหรับธุรกิจ 4.0

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ จากประสบการณ์ต่างๆ ของศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ เพื่อธุรกิจไทยในยุค 4.0


E-Factory  รวมเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานในอุตสาหกรรม

E-Manufac ระบบควบคุมคลังวัตถุดิบและการผลิต

 • Flexible Production Process Creation สร้างโฟลว์การควบคุมกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นและเฉพาะเจาะจงสำหรับการผลิตสินค้านั้นๆ ออกแบบการเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูลได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับสภาพการทำงานของตัวเอง
 • Loss/Yield Product Tracking ติดตามประสิทธิภาพการผลิต การสูญเสีย และ Yield ในทุกขั้นตอน และสามารถติดตามย้อนกลับจากสินค้าถึงวัตถุดิบได้
 • Social Network to Production Control พูดคุยสื่อสาร แสดงความคิดเดห็น อัพเดทสถานะการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต ในทุกๆ คำสั่งการผลิต ของพนักงานทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งเข้าคลัง

E-Merchant ระบบควบคุมคลังสินค้าและการขาย

 • One Sale System ขายหน้าร้าน (PoS) ขายกับคู่ค้า ขายผ่านระบบออนไลน์ในระบบเดียว ตัดสต็อกสินค้าจากที่เดียว
 • Online Shop Integration มีหน้าร้านออนไลน์เป็นของตัวเอง
 • Better CRM เพื่อการติดตามการขาย/ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

E-Machine ระบบติดตามเครื่องจักรและควบคุมการผลิต

 • Compatible with Industrial IoT Devices, Sensors and PLCs รองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT เซนเซอร์ และ PLC ในระดับอุตสาหกรรม
 • Full Control สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้หลายแบบ เช่น การ Feedback ข้อมูลกลับ การตั้งคำถามช่วงเวลา หรือการควมคุมจากระยะไกลผ่านมือถือ
 • Realtime Desirable Parameter Estimation การสร้างค่าตัวแปรใหม่จากค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ ตามสมการที่ต้องการด้วย Operator พื้นฐานโดยไม่ต้อง Code และประเมินค่าตัวแปรนั้นๆ ตามเวลาจริง
 • Prediction for the Better มี AI สนับสนุนการทำนายค่าตัวแปรที่สนใจ เพื่อการเตือนและช่วยเหลือการตัดสินใจล่วงหน้า
 • No Code Platform Drag and Drop เซ็นเซอร์เพื่อเฝ้าดูค่าต่างๆ จากเซนเซอร์ การออกแบบและสร้างสถานีวัด เซ็นเซอร์ เกจ แผนภูมิ ผังการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น

E-Maintenance ระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษา

 • Maintenance Tracking บันทึกการบำรุงรักษา ของเครื่องจักรแต่ละชิ้น บันทึกการใช้อะไหล่ บันทึกค่าบำรุงรักษา สื่อสารกันระหว่างพนักงานซ่อมบำรุงเหมือน Social Media
 • Warehouse Integration ครบถ้วนด้วยคลังอะไหล่ในโรงงาน แบ่งการนำเข้าเป็นล็อต หมดปัญหาด้านราคาอะไหล่เปลี่ยนแปลง ตั้ง Stock Min / Max ได้ กันปัญหาอะไหล่หมดหรือล้นคลัง
 • Digitized Factory เก็บข้อมูลเครื่องจักร ยานพาหนะ คู่ค้า อะไหล่ ลูกค้าของโรงงานได้อย่างเป็นระบบ พร้อมสำหรับการเรียกใช้งาน

E-Company ระบบบริหารจัดการกิจการ

 • Easy One Stop Service ระบบเดียวสามารถ ทำงานได้ทั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็น แผนกบุคคล บัญชี ฝ่ายขาย หรือบริหาร
 • Effective HR ช่วยให้การจัดการพนักงานเป็นเรื่องง่าย เช่น จัดการเวลาเข้างาน การลาของพนักงาน สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ อย่างรวดเร็ว
 • Paperless เอกสารใบลา เอกสารสำคัญ สามารถใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องพึ่งกระดาษ
 • Anywhere Anytime สามารถควบคุม บริหารจัดการ งานในบริษัท ได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ ผ่านเว็บ

E-Hotel Platform แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม และภาคบริการ

E-Accom ระบบบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์

 • จัดการการจองห้องพัก สร้าง Booking ในระบบได้ ดูรายการการจองได้ทั้งแบบ ตารางการจอง, ตารางรายห้อง และ ปฏิทินการจอง
 • สามารถเข้าถึงและตรวจสอบสถานการณ์จองได้ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ไม่จำเป็นต้องเข้าผ่านคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
 • สามารถบันทึกรายการความชื่นชอบ ความสนใจของลูกค้าไว้ในระบบของเรา เพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดีขึ้น
 • ลดขั้นตอนการทำงาน สู่การเช็คอินแบบ Paperless ลูกค้าสามารถกรอกแบบเช็คอินได้จากโทรศัพท์ของตนเอง

E-Worker ระบบบริหารจัดการงาน

 • Easy Arrangement แจกจ่ายงานได้ง่าย งานไม่หาย ใช้งานง่าย ในโทรศัพท์ สะดวก
 • Tracking อัพเดทสถานะงานได้ตลอดเวลา คอมเมนต์ได้ เหมือนมีโซเชี่ยลมีเดียในกิจการ
 • Analyze วิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงาน สรุปรายงานของแต่ละแผนก

E-Energy ระบบจัดการค่าไฟฟ้าอัจฉริยะ

 • Realtime ติดตามการใช้งานไฟฟ้าในองค์กรได้แบบเรียลไทม์ และแสดงการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังออกเป็นกราฟ
 • Estimate ประมาณการบิลค่าไฟในแต่ละเดือน หรือ คำนวณออกมาเป็นรายวัน จากการใช้งานไฟฟ้าจริงที่มีการวัดค่าได้
 • Correct type เลือกระบบไฟที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบโรงงาน โรงแรม หรือรูปแบบอื่นๆ ตามหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค