นำนวัตกรรม E-Manufac ไปประยุกต์ใช้สำหรับจัดการคลังวัตถุดิบและคลังสินค้าโรงงานผลิตเสื้อผ้า Hand In Hand

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.โดย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบจัดการคลังวัตถุดิบและคลังสินค้าสำหรับโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยได้มีการนำนวัตกรรมระบบ E-Manufac ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ณ โรงงาน Hand In Hand อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ตำบลรือเสาะ ให้เกียรติในการเปิดงาน ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2566 สนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม