เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลีดิจิทัลให้ดีพร้อมในการบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดีๆจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาาหกรรมภาคที่ 11 (โครงการฟรี) นะคะ ด่วน !! รับจำนวนจำกัดค่ะ