จัดบูธนำเสนอผลงานด้านเเพลตฟอร์ม E-Factory งาน METALEX 2022 ณ BITEC Bangna

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานด้านเเพลตฟอร์ม E-Factory www.efactory.biz ในงาน METALEX 2022 ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยฯ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร นำเสนอผลงาน ที่จัดขึ้น ณ BITEC BANKOK ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565